Klachten

u heeft een klacht, Wat nu?

We hopen natuurlijk dat u helemaal tevreden bent met het contact, de cursussen en e-learning. Vindt u dat het anders of beter kan willen wij dat graag weten! Wanneer u ontevreden bent, kunt u een klacht bij ons indienen middels het klachtenformulier.

klachtenprocedure

We hopen natuurlijk dat u helemaal tevreden bent met het contact, de cursussen en e-learning. Vindt u dat het anders of beter kan willen wij dat graag weten! Wanneer u ontevreden bent, kunt u een klacht bij ons indienen middels het klachtenformulier.

U kunt uw klacht indienen bij Eliss, zowel mondeling als per e-mail (info@eliss.nl). U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt uw klacht vertrouwelijk in behandeling genomen. De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van de directie. Uiteraard streven wij ernaar jouw klacht tot volle tevredenheid af te handelen

De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke. Als de verantwoordelijke  vragen of onduidelijkheden heeft, neemt zij contact met u op.  Wij horen graag uw verhaal! Op basis van de verzamelde informatie komt er een reactie.  U ontvangt uiterlijk binnen één maand na ontvangst van de klacht een schriftelijk antwoord van de verantwoordelijke. Hierin zijn de voorgestelde oplossing(en) of de te nemen maatregelen beschreven. We horen graag uw reactie hierop en hopen de klacht zo te kunnen afronden. Wanneer u het niet met de oplossingen of maatregelen eens bent gaan we opnieuw in gesprek. Mocht dit nodig zijn dan kan een onafhankelijke partij aansluiten.

Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u daarvan op de hoogte gebracht en wordt het uitstel toegelicht. Daarbij wordt er een indicatie gegeven van wanneer uitsluitsel verwacht wordt.

Uiteindelijk registreren we de klacht, de oplossing en de datum van afhandeling. Daarna sluiten we het dossier.

Keep
In Touch